Bisenija Mrdaković

direktorka

bisenija@kulturocilin.com

Aleksandra Babić

direktorka kreative i komunikacija

aleksandra@kulturocilin.com

Čarna Vučinić

producentkinja

carna@kulturocilin.com

Tamara Pović

izvršna direktorka

tamara@kulturocilin.com

Damjan Knežević

producent i koordinator tehnike

damjan@kulturocilin.com

Mina Korać

regionalna koordinatorka i služba za goste

korac.mina@kulturocilin.com

Tamara Antonović

fotograf

antonovic.tamara@gmail.com

Kontakt organizacije:+381 63 11 97 800